Acerca de este Curso

8,234 vistas recientes
100 % en línea
Comienza de inmediato y aprende a tu propio ritmo.
Fechas límite flexibles
Restablece las fechas límite en función de tus horarios.
Nivel principiante
Aprox. 15 horas para completar
Sueco
100 % en línea
Comienza de inmediato y aprende a tu propio ritmo.
Fechas límite flexibles
Restablece las fechas límite en función de tus horarios.
Nivel principiante
Aprox. 15 horas para completar
Sueco

ofrecido por

Placeholder

Universidad de Lund

Programa - Qué aprenderás en este curso

Semana
1

Semana 1

3 horas para completar

Varför skriver man?

3 horas para completar
9 videos (Total 27 minutos), 6 lecturas, 2 cuestionarios
9 videos
Varför skriver man?4m
Att utvecklas som skribent2m
Skrivprocessen3m
Att skriva akademiskt, del 13m
Att skriva akademiskt, del 23m
Respons är en del av skrivandet3m
Att ta emot respons1m
Att ge respons3m
6 lecturas
Övning: Flödesskrivande10m
Genrer10m
Övning: Slagruta (text)10m
Övning: Slagruta (text med kommentarer)10m
Källor10m
Formulera responskriterier10m
1 ejercicio de práctica
Genrer30m
Semana
2

Semana 2

4 horas para completar

Hur bygger man en akademisk text?

4 horas para completar
7 videos (Total 34 minutos), 5 lecturas, 4 cuestionarios
7 videos
Att bygga en text3m
Att välja innehåll i texten5m
Den akademiska textens ryggrad6m
Att disponera en vetenskaplig text4m
Alternativ till IMRaD1m
Gör texten lätt att överblicka8m
5 lecturas
Övning: Abstraktionsnivå10m
Övning: Perspektiv10m
Övning: Håller ryggraden?10m
Utvärdera mellanrubriker10m
Övning: Leta metatext10m
2 ejercicios de práctica
Textens delar30m
Vad betyder IMRaD?30m
Semana
3

Semana 3

4 horas para completar

Hur ser det akademiska språket ut?

4 horas para completar
12 videos (Total 35 minutos), 2 lecturas, 4 cuestionarios
12 videos
Skribentens röst3m
Tes och argument4m
Att skapa flyt i texten, del 1: Stycket1m
Att skapa flyt i texten, del 2: Styckeövergångar2m
Att skapa flyt i texten, del 3: Från känt till okänt2m
Att skapa flyt i texten, del 4: Sambandsord2m
Vad är en funktionell text?2m
Syftningsregeln2m
Symmetriregeln2m
Subjektsregeln2m
Sammandragningsregeln2m
2 lecturas
Övning: Hur syns författaren i texten?10m
Källor10m
1 ejercicio de práctica
Sambandsord30m
Semana
4

Semana 4

1 hora para completar

Vad innebär akademisk hederlighet?

1 hora para completar
2 videos (Total 13 minutos), 3 lecturas
2 videos
Referensers beståndsdelar6m
3 lecturas
Referenshanteringsprogram10m
Källor10m
Exempel på referenser10m

Preguntas Frecuentes

¿Tienes más preguntas? Visita el Centro de Ayuda al Alumno.