Chevron Left
Volver a Infrastructure and Application Modernization with Google Cloud בעברית

Opiniones y comentarios de aprendices correspondientes a Infrastructure and Application Modernization with Google Cloud בעברית por parte de Google Cloud

Acerca del Curso

בארגונים מסורתיים רבים משתמשים במערכות ובאפליקציות מדורות קודמים, וקשה לבצע באמצעותן התאמה לעומס ופעולות מהירות הדרושות כדי לעמוד בציפיות מודרניות של לקוחות. מנהיגים עסקיים וקובעי מדיניות IT צריכים כל הזמן לבחור בין תחזוקה של מערכות מדורות קודמים לבין השקעה במוצרים ובשירותים חדשים. בקורס הזה נבחן את האתגרים הנובעים משימוש בתשתית IT מיושנת ואיך בעלי עסקים יכולים לבצע מודרניזציה של תשתיות בעזרת טכנולוגיית ענן. .הקורס מתחיל בהבנה מעמיקה של אפשרויות המחשוב השונות הזמינות בענן ופירוט היתרונות של כל אחת מהאפשרויות .(ממשק תכנות יישומים) API לאחר מכן נבחן את האפשרויות למודרניזציה של האפליקציות ושל ממשקי :שיכולים לשפר את תהליך פיתוח המערכות וניהולן בעסקים שונים, כמו Google Cloud בקורס מתוארים גם מגוון פתרונות של - Compute Engine - App Engine - Apigee...
Filtrar por: