Türev Uygulamalarından Seçme Konular: Mutlak Uç Değer Problemleri

Loading...
Del curso dictado por Universidad de Koç
Çok değişkenli Fonksiyon II: Uygulamalar / Multivariable Calculus II: Applications
9 ratings
De la lección
Türev Uygulamalarından Seçme Konular

Conoce a los instructores

  • Attila Aşkar
    Attila Aşkar
    Prof. Dr.
    Matematik Bölümü (Department of Mathematics)